TCPDF error: Unsupported image type: com/6aemxhydchffvftd6xsaxzipyogh1vug-e86fgg7mdvlfzuzzmjbbjxcbkwjrfbtjcuiyjg3qr4vrcmecdhuffvd-5jsyjcvh0so20yedo8tomqqk393stuvltkvqyd_g_vloppcxg